RSS Flöde

Illegal jakt största varghotet

Tjuvjakten är det enskilt största hotet mot vargstammen. Det hävdar vargforskaren Olof Liberg vid vargsymposiet i Vålådalen på tisdagen.

På tisdagen fortsatte vargsymposiet i Vålådalen och på förmiddagen diskuterades bevarandestatus och genetik för de stora rovdjuren. Vargforskaren Olof Liberg, Skandulv Grimsö, pekar ut den illegala jakten som det enskilt största hotet mot vargstammen. Liberg hävdar också att han har data som visar att den illegala jakten ökar.

Uselt förtroende- Förtroendet för vargförvaltningen är usel, säger Olof LibergDet dåliga förtroendet påverkar människors inställning till just illegal jakt, menar han. Liberg hänvisar också till situationen i Finland. Där har vargstammen halverats de senaste fem åren och man misstänker att den minskningen inte har någon genetisk förklaring utan att det är en effekt av illegal jakt. [Fredrik Israelsson SVT]

KÄLLA & VIDEO: Illegal jakt största varghotet – Nyheter | SVT.se.

How Wolves Change Rivers | Sustainable Man

SOURCE: How Wolves Change Rivers | Sustainable Man.

Intressant om Yellowstone

Illegal jakt ökar

Den illegala jakten på rovdjur ser inte ut att minska. Tvärtom så anmäler Länsstyrelsen i Jämtland fler och fler fall till åklagare.

- Vi tycker att vi ser en ökning när det gäller antalet misstänkta fall av grova jaktbrott när det gäller rovdjur, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen i Jämtland till SVT Jämtlandsnytt.

Enligt uppgifter från polisen så anmäldes det 13 fall av illegal rovdjursjakt under 2013. Året innan låg antalet på sex. I Västernorrland har bara två fall anmälts till polisen de senaste fem åren så det verkar vara ett större problem i Jämtlands län.

- Förutom att vi anmäler fler ärenden till åklagaren så tycker vi oss se att i vissa områden minskar antalet individer av olika arter, säger Johan Nyqvist. Vi har även en del indicier som tyder på jakt med det är inget vi kan gå vidare med.

Till illelgal jakt på rovdjur räknas jakt på varg, lo, järv, björn och kungsörn. De är statens vilt och får inte jagas som annat vilt. I hela Sverige anmäls ett 60-tal fall av illegal rovdjusjakt per år men bara en tiondel leder till åtal:

- Det beror ju på att brotten är väldigt svårutredda, säger miljöåklagare Christer B Jarlås. För att få en fällande dom så krävs nästan att brottat uppdagas när det görs, eller i vart fall kort därefter. Misstänkta jaktbrott som har skett någon vecka innan de upptäcks är i princip omöjliga att få en fällande dom på.

Mörkertalet när det gäller illegal jakt är stort. Enligt en forskningsrapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, så kanske bara några promille av antalet verkliga fall upptäcks och anmäls till polisen.

Den illegala jakten påverkar också länsstyrelsens möjligheter till att bevilja skyddsjakt när ett rovdjur ställer till problem.

- Vå får ju ett sämre underlag, säger Johan Nyqvist. Det är svårare för oss att veta hur många individer av olika arter det finns i ett område och därmed också svårare att tillexempel bevilja skyddsjakt.

via Illegal jakt ökar – Nyheter | SVT.se.

Anställd misstänkt för brott efter dödsolycka

”En anställd vid Kolmårdens djurpark är misstänkt för brott efter dödsolyckan hos vargarna.

- En person är misstänkt för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, säger Anders Wallberg, vid polisen i Östergötland.”

Detta har hänt:

”GUIDEN HITTAS DÖD

17 juni 2012

Klockan 11.11 hittas en 30-årig djurguide död inne i ett av varghägnen på Kolmårdens djurpark. Kvinnan hade ensam gått in för att arbeta med vargarna i besökshägnet när något inträffat som fick vargarna att attackera henne.

POLIS UTREDER

17 juni 2012

Polis och arbetsmiljöverket inleder förundersökning för att utreda om något arbetsmiljöbrott kan ha begåtts i samband med dödsolyckan. Om utredningen visar på det så kan parken åtalas.

NÄRKONTAKT STOPPAS

18 juni 2012

Djurparken stoppar all närkontakt mellan skötare, besökare och vargar.

INGET SVAR

17 augusti 2012

Ett 20-tal polisförhör har hållits och den slutliga obduktionsrapporten lämnas, men vad som orsakade olyckan inne i hägnet är fortfarande en gåta.

GJORDE RUTINBESÖK

28 september 2012

Kolmårdens djurpark lägger fram sin olycksrapport till Arbetsmiljöverket. Där konstateras att den omkomne djurskötaren gjort ett rutinbesök i hägnet på morgonen och sedan inte gått att kontakta. När medarbetare gick in i hägnet var vargarna oroliga och kvinnan hittades död.

ANSTÄLLD MISSTÄNKS

4 februari 2014

En anställd vid Kolmårdens djurpark delges formellt misstanke om brott vid ett förhör. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död.”

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE NYHETSINSLAGET:

Anställd misstänkt för brott efter dödsolycka | Nyheter | Expressen | Senaste nytt – Nyheter Sport Nöje TV.

______________________________________________________________________________

Jägare: ”Naturbevakare lever farligare än vargen”

Dalademokraten:

”Det är ett klimat jag aldrig tidigare stött på”

”Se dig omkring i skogen, för du kan råka hamna på bild. Flera ärenden med olagligt uppsatta kameror och åtlar med tamboskap är några av de brott miljöåklagaren Åse Schoultz utreder.– Jag utreder runt 15 ärenden just nu, förklarar hon. Totalt finns det runt 20 miljöåklagare i landet som utreder både miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Men Åse Schoultz har en speciell uppgift. Hon är en av de tre miljöåklagarna i landet som är speciellt inriktade mot att utreda grova jaktbrott.– Jag har bland annat flera pågående förundersökningar just där det handlar om att det suttit otillåtna kameror i skogen. Enligt bilderna från brottsplatserna är kamerorna ofta placerade i träd, noggrant gömda. Kamerorna har sedan haft möjligheten att antingen spela in det som sker på platsen eller har kunnat skicka stillbilder till mobiltelefoner.– Man får sätta upp kameror men då ska man ha tillstånd från Länsstyrelsen och det ska vara skyltat att området är kameraövervakat, förklarar Åse Schoultz. Men det är inte bara kamerorna som är problemet. Ofta har kamerorna suttit intill illegala åtlar, det vill säga platser där man lagt ut tamboskap, som ko, för utfodring av vilt. Och Åse Schoultz har besökt flera sådana platser runt om i länet.– När jag kom ut till en av platserna i fredags höll jag på att spy, för där ligger en halvförlöst ko med uppsprättad mage. Och det är absolut förbjudet att lägga ut tamboskap i naturen som åtel!

Men som miljöåklagare har hon inte bara stött på kameror och illegala åtlar.
Hon berättar också om arbetssituationen för dem som arbetar inom länsstyrelsen med inventering av varg inom reviren och om de hot som de anställda naturbevakarna mottagit av bland annat jägare ute i skogarna.
– Det är ett klimat som jag aldrig tidigare stött på som åklagare.

Exempelvis följde Åse Schoultz med några tjänstemän från länsstyrelsen i helgen för att se hur de spårar, inventerar och säkrar spillning för DNA-analys av varg.
Naturbevakarna fick under dagen motta underförstådda hot om våld från jägarna och direkt uppmaning att lämna området. De fick också höra att de förstörde jägarnas jakt och att gruppen ”levde farligare än vargen”.
En av naturbevakarna mötte exempelvis en jägare och passade på att informera om att det fanns varg i området.

Men jägarens svar var det som förvånade Åse Schoultz.
– Då säger han, och jag står bredvid, att ”nu jagar vi allt och släpper hundarna, så får vi kanske fram en ”Paragraf 28”.
Paragraf 28 i lagboken innebär i korta drag att man som ägare får skjuta rovdjur som angriper ens tamdjur eller om det finns stor risk för att rovdjuret gör det.
– Men jag blev häpen, milt sagt, över det klimatet som rådde i skogen och den arbetsmiljö som länsstyrelsens personal vistas i och då gör de bara sitt jobb!”

KÄLLA/LÄNK: Dala-Demokraten » ”Det är ett klimat jag aldrig tidigare stött på”.

_____________________

”Sverige måste lära siga att leva med vargen”

”Sverige måste lära sig att leva med vargen”

”Samtidigt som vargdebatten pågår i Sverige går det att leva med varg i andra europeiska länder menar WWF. ”I Sverige måste människor åter vänja sig vid att leva tillsammans med en art som länge har varit näst intill utrotad i landet”, säger Zanete Andersone-Lilley, rovdjursexpert på WWF- Norge.

Zanete Andersone-Lilley är biolog, ursprungligen från Lettland där hon har arbetat med vargar och andra rovdjur. Lettland har lika många vargar som Sverige och Norge har tillsammans, ungefär 400. Detta trots att landet är sju gånger mindre än Sverige. Helt problemfritt kan det emellertid aldrig bli att bo nära vargar menar Zanete Andersone-Lilley, men det går att förebygga problemen.– Tamdjuren i Lettland är inhängnade och tas in om natten. Husdjuren är inte ute i skogen som de är i Skandinavien, säger hon till SvD. Den största konflikten i de baltiska staterna Estland och Litauen har också varg är istället mellan jägarna och vargarna.– Det finns en konkurrens mellan samma bytesdjur. Det är ju samma problem i Sverige, varför är det så stor vargdebatt i Sverige när den debatten inte verkar finnas i Lettland?– Vi har alltid haft stora rovdjur, och inte utrotat dem som man gjorde i Skandinavien – här var de borta i hundra år. I Lettland är folk vana att leva med rovdjur hela tiden.

Vad är lösningen för att vi ska kunna ha varg i Sverige?– Problemet sitter i huvudet på folk – hur de uppfattar rovdjur, vilket är svårt att lösa. Jag tror på ett systematiskt arbete över tid, och att de kan se att rovdjur i området kan ge pengar i genom till exempel naturturism – först då kan de sätta högre värde på att ha till exempel varg i markerna, säger Zanete Andersone-Lilley.Mats Ericson är naturinformatör och är ansvarig för Vargsymposiet – ett forum där människor årligen träffas och diskuterar det omstridda rovdjuret. På frågan om länder som har lärt sig att leva med vargen nämner han Italien, Spanien och Rumänien, och i både Spanien och Italien finns det fler vargar på ytor där det bor många fler människor än i Sverige.– De har ju betydligt större befolkningstäthet än här.

I Rumänien har man haft varg hela tiden, och man har inte samma jakttradition som i Sverige. Där jagar man inte med lös hund till exempel, säger Mats Ericson till SvD.Så det är jaktfrågan som är problemet i Sverige?– Ja jakt med lös hund är ett av de stora problemen, och jägarna är ju duktiga som lobbyorganisation också. Sedan har vi även rennäringen där man har bestämt att varg inte ska få finnas i norra Sverige.Om vi bortser från problemen och försöker hitta en lösning – finns den?– Jag vet inte om det finns någon lösning. Den är väl att den ena eller den andra sidan accepterar den andra, säger Mats Ericson och konstaterar att i nuläget är ”ingen sida nöjd”.Men precis som Zanete Andersone-Lilley så tror han problemen kan lösas med tiden.– Bara vi står ut med vargen, och lär oss att leva med den. Skulle vi dessutom leka med tanken att vi kunde sprida vargarna över hela landet så är vi ju ett av Europas största länder, och samtidigt ett av de mest glesbefolkade. Är det någonstans varg borde kunna finnas så är det i Skandinavien.”

via ”Sverige måste lära siga att leva med vargen” | SvD.

Karin Bojs: Nej, jägare klarar inte vargarnas jobb – DN.SE

Intressant läsning…

”När vargar och andra stora rovdjur minskar, uppstår en kedja av effekter som är mycket mer omfattande än forskare hittills har trott. Det visar en ny stor studie i tidskriften Science.
Nästan inga andra frågor i Sverige väcker så starka känslor som vargen. Jag har själv vänner och bekanta som föder upp hästar, får och renar, och av den anledningen ser vargar som ett stort hot. Jag umgås också med jägare och har stor sympati för deras friluftsintresse och det goda viltköttet.

Jägarna månar om sina hundar och om sitt eget jaktbyte. Det är också lätt att förstå. Deras uppskattade hobby går tillbaka på traditioner som är många tusen år gamla. Ny dna-forskning visar att Sveriges befolkning ungefär till hälften härstammar från urgamla europeiska jägargrupper. Den andra hälften av våra anlag kommer från mer nyanlända jordbrukare. Hos norrlänningar är genomsnittet av jägar-dna ännu högre, omkring 60 procent. Aktiva jägare är dock en minoritet i dagens samhälle. Men de har stort inflytande. Både landsbygdsministern och finansministern ingår i deras skara.Något som många inte känner till är att merparten av den svenska forskningen om vilt finansieras av jägarna. Pengar från deras viltvårdsavgifter och fällavgifter går till den så kallade Viltfonden, som ………..”

LÄS RESTEN AV ARTIKELN HÄRKarin Bojs: Nej, jägare klarar inte vargarnas jobb – DN.SE.

_____________________________________________________________________________

 

 

Anm/: Vissa saker i artikeln som att de skulle ”måna” om sina hundar håller jag inte med om, inte de som villigt släpper sina hundar i kända vargrevir.

 

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 714 andra följare